THANH TOÁN

 

Khác hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua các tàii khoản sau:

vietcombank Ngân hàng ngoại thương Chi Nhánh Thành Công – Hà Nội

Chủ tài khoản: Trần Quang Thường
Số tài khoản: 045.100.134.2821

 vietinbank Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi Nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội
Chủ tài khoản: Trần Quang Thường
Tài khoản ATM: 711A 13 723 933
Tài khoản cá nhân: 10101 000 206 419-1
 agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cầu giấy – Hà Nội
Chủ tài khoản: Trần Quang Thường
Tài khoản cá nhân: 150.720.56.141.56